Prohlášení

Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění toho, aby informace poskytnuté společnostmi Multum, Truven Health Analytics, Inc., National Library of Medicine a ampfe.pt byly přesné, aktuální a úplné, ale v tomto smyslu není poskytována žádná záruka. Kromě toho zde uvedené informace o léčivech mohou být časově citlivé a neměly by být použity jako referenční zdroj po datu tohoto dokumentu. Tento materiál neschvaluje léky, diagnostikuje pacienty ani nedoporučuje terapii. Tyto informace o lécích jsou referenčním zdrojem navrženým jako doplněk a nikoli náhrada odborných znalostí, dovedností, znalostí a úsudku lékařů v péči o pacienty. Absence varování pro dané léčivo nebo jeho kombinaci by v žádném případě neměla být vykládána tak, aby naznačovala, že léčivo nebo kombinace je bezpečné, účinné nebo vhodné pro jakéhokoli daného pacienta.ampfe.pt a jeho poskytovatelé obsahu nepřebírají žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče spravované pomocí poskytnutých informací. Informace zde obsažené nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, směrů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Pokud máte dotazy týkající se léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. Copyright 2018 ampfe.pt, Národní lékařská knihovna, Truven Health Analytics a Cerner Multum, Inc. Všechna práva vyhrazena.